3E
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 rach.i.an.f. DB 31 J.niemiecki-2/3 #3TN 15I
J.francuski-3/3 #3TF 14I
rach.i.an.f. DB 31 J.niemiecki-1/3 WB 15I j.polski Km 24I
2 8:55- 9:40 rach.i.an.f. DB 31 pr.rach.an.f-1/2 DB 35
pr.dz.gosp.-2/2 PM 33
pr.rach.an.f-1/2 DB 35
pr.dz.gosp.-2/2 PM 33
WF-1/2 KD SG
pr.dz.gosp.-2/2 PM 33
rach.i.an.f. DB 31
3 9:50-10:35 geo.R WK 4I pr.rach.an.f-1/2 DB 35
j.angielski-2/2 KL 12I
pr.rach.an.f-1/2 DB 35
pr.dz.gosp.-2/2 PM 33
HiS U GS 30 mat.R AM 32
4 10:50-11:35 pr.rach.an.f-1/2 DB 35
WF-2/2 EK SŁ2
religia Pi 1I pr.dz.gosp.-1/2 BK 34
pr.rach.an.f-2/2 DB 35
matematyka AM 32 pr.dz.gosp.-1/2 BK 34
pr.dz.gosp.-2/2 PM 33
5 11:45-12:30 pr.dz.gosp.-1/2 BK 34
pr.rach.an.f-2/2 DB 35
WF-1/2 KD SG
WF-2/2 EK SŁ2
j.angielski-1/2 KL 12I
pr.rach.an.f-2/2 DB 35
geo.R WK 4I pr.dz.gosp.-1/2 BK 34
pr.dz.gosp.-2/2 PM 33
6 12:40-13:25 j.angielski-1/2 KL 12I
pr.rach.an.f-2/2 DB 35
matematyka AM 32 matematyka AM 32 pr.dz.gosp.-1/2 BK 34
j.angielski-2/2 KL 12I
WF-1/2 KD SG
j.angielski-2/2 KL 12I
7 13:35-14:20 j.polski Km 24I HiS U GS 30 J.zawod.E KL 7I pr.dz.gosp.-1/2 BK 34
pr.rach.an.f-2/2 DB 35
j.angielski-1/2 KL 12I
WF-2/2 EK SŁ2
8 14:25-15:10 religia Pi 1I   ZzW KL 7I etyka #et 6  
9 15:15-16:00       etyka #et 6  
Drukuj plan
wygenerowano 2019-04-30
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum