2E
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 J.niemiecki-1/3 AW 10I plan.i.spr. BK 36T J.niemiecki-2/3 #2TN 7I
J.francuski-3/3 #2TF 14I
religia Pi 1I pr.rach.an.f-1/2 DB 35
etyka-2/2 #et 21I
2 8:55- 9:40 matematyka AM 32M j.polski Km 24I j.polski Km 24I WF-1/2 KD SGM
WF-2/2 EK SŁ2
plan.i.spr. BK 36T
3 9:50-10:35 WF-1/2 KD SGM
pr.dz.gosp.-2/2 PM 33
WF-1/2 KD SGM
j.angielski-2/2 KL 12I
j.polski Km 24I historia GS 30H pr.ek.-1/2 PM 33
pr.rach.an.f-2/2 DB 35
4 10:50-11:35 pr.ek.-1/2 PM 33
WF-2/2 EK SŁ2
geo.R WK 4I j.angielski-1/2 KL 12I
WF-2/2 EK SŁ2
pr.dz.gosp.-1/2 BK 34
pr.ek.-2/2 PM 33
pr.ek.-1/2 PM 33
j.angielski-2/2 KL 12I
5 11:45-12:30 ZzW KL 26I pr.rach.an.f-1/2 DB 35
pr.ek.-2/2 PM 33
matematyka AM 32M pr.dz.gosp.-1/2 BK 34
pr.ek.-2/2 PM 33
geo.R WK 4I
6 12:40-13:25 rach.i.an.f. DB 31M WoK UT 6P religia Pi 1I wos Si 27I mat.R AM 32M
7 13:35-14:20 Przedsiębior GS 30H j.angielski-1/2 KL 12I
pr.rach.an.f-2/2 DB 35
prow.dz.g. BK 36T matematyka AM 32M rach.i.an.f. DB 31M
8 14:25-15:10 etyka-2/2 #et 21I Przedsiębior GS 30H   pr.dz.gosp.-2/2 PM 33  
Drukuj plan
wygenerowano 2018-04-13
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum