2T¯
Nr Godz Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:00- 8:45 j.angielski #At 12I proc.prod.W Kt 20 Przedsiêbior #PP¿ 30 Przedsiêbior #PP¿ 30  
2 8:55- 9:40 biol.R #bh¿ 5I proc.prod.W Kt 20 matematyka #mh¿ 2I wos #wh¿ 6I t.prod.m IK 19
3 9:50-10:35 matematyka #mh¿ 2I proc.prod.W Kt 20 biol.R #bh¿ 5I J.niemiecki #N¿N 15I J.zawodowySW Kt 20
4 10:50-11:35 j.ang.R #at 12I proc.prod.W Kt 20 t.prod.m IK 19 j.polski #P¿1 24I tech.p.m. Si 27I
5 11:45-12:30 WoK #oh¿ 1I proc.prod.W Kt 20 religia #Rt 1I ZzW #Zt 23I j.polski #P¿1 24I
6 12:40-13:25 tech.p.m. Si 27I matematyka #mh¿ 2I j.angielski #At 12I religia #Rt 1I j.polski #P¿1 24I
7 13:35-14:20 historia #hh¿ 6I     WF #wft S£1 WF #wft S£1
8 14:25-15:10 t.prod.m IK 19     t.prod.m IK 19 WF #wft S£1
Drukuj plan
wygenerowano 2019-04-30
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum