Zastępstwa w dniu 2018-03-19 poniedziałek
Katarzyna Barszczewska
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 E(1) - pracownia rachunkowości i analizy finansowej, 34 D. Bezdziecka złączenie grup
2 3 E(1) - pracownia rachunkowości i analizy finansowej, 34 D. Bezdziecka złączenie grup
3 3 E(1) - pracownia rachunkowości i analizy finansowej, 34 D. Bezdziecka złączenie grup
4 2 TTO(2) - Podstawy działalności gospodarczej w turystyce, 36T I. Klahs-Malinowska  
5 2 E - planowanie i sprawozdawczośc w organizacji, 36T M. Wojewnik-Sielawa  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  P1 Dorota Bezdziecka  
1 P1 Anna Masalska  
3 P2 Grzegorz Serafin  
4 P2 Dorota Bezdziecka  
       
Waldemar Kęcki
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 E - Uczniowie przychodzą później    
2 4 E - Uczniowie przychodzą później    
3 2 AG - Geografia, 21I E. Grabińska j.polski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  szG Mirosława Kalejta  
1 szG Marzena Romanowska  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN